Oranienbaum
Projectvoorstel 'Slot Oranienbaum'.

De gelaagdheid van de geschiedenis van een plek. Gevisualiseerd in de ruimtes van het 'Slot Oranienbaum'. De ruimtes die de geschiedenis van de Oranjes hebben meegemaakt en nog veel meer. Zij zijn de stille getuigen van wat er binnen de muren heeft plaatsgevonden.
Deze ruimtes zijn ons uitgangspunt. Naar aanleiding van de vele kleine gestripte teststrookjes voor de renovatie in het slot, die ons beide fascineerde, willen we het volgende projectvoorstel indienen.

Bij elke deuropening die er in het slot Oranienbaum te vinden is willen we de deurpost gebruiken als een soort tijdcapsule in de historie van het pand. Rondom iedere doorgang willen we een cirkel trekken. De cirkel bestrijkt het gebied van de doorgang, namelijk de deurpost met een wisselende diameter. De wanden, de vloer en het plafond en de deurpost die binnen die diameter vallen willen we gebruiken voor ons projectvoorstel.

De schoonheid van het verleden willen we visualiseren door de wanden, de deurposten, het plafond en de vloer die binnen deze cirkel vallen horizontaal te strippen zodat de historische lagen zichtbaar worden. Dit blootleggen begint bij de oudste laag, en wordt vervolgens opgebouwd uit in hoogte vastgestelde lagen. Afhankelijk van het aantal vast te stellen lagen zal het blootleggen van de lagen hoger of lager uit kunnen vallen. Op de hoogte van de vloer zal de oudste laag zichtbaar worden en op de hoogte van het plafond zal de meest recent aangebrachte laag zichtbaar zijn. Door dit binnen de gehele cirkel toe te passen zullen er diverse tijdsperiodes in de tijdscapsule zichtbaar worden. Dit zorgt ervoor dat er van elke laag een redelijk stuk zichtbaar wordt waardoor men zich een goed beeld kan vormen van hoe die laag er uit heeft gezien.
Het werk zal altijd aansluiten bij een van de niveau's waarin de wanden van het Slot zullen worden gerestaureerd.
Introductie Oranienbaum nu Projectvoorstel Contact