Oranienbaum
In deze presentatie willen wij, Anja Bakker en Ronald klein Tank, een aanzet geven voor een voorstel met betrekking tot het toekomstige gebruik van "Slot Oranienbaum" te Oranienbaum, Duitsland.

Tijdens een excursie naar Oranienbaum op 7 September 2003 hebben wij de locatie van "Oranienbaum" onderzocht en hebben wij beeldmateriaal van het exterieur en interieur van het gebouw verzameld. Vervolgens hebben wij het beeldmateriaal geïnventariseerd en de catalogus over Oranienbaum bestudeerd. Tevens hebben wij de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen tijdens de persoonlijke gesprekken die wij gevoerd hebben met de directeur van de Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, de burgemeester van Oranienbaum en de hoofdrestaurateur van het slot in onze overwegingen meegenomen.

Zichtbare Historie

Wat ons is opgevallen is de enorme historische gelaagdheid die in het Slot aan de oppervlakte is gekomen. De verschillende tijdvakken zijn op secure wijze blootgelegd en voor de bezoeker "afleesbaar" geworden. Een samenvatting hiervan is te vinden in het beeldverslag Oranienbaum nu.
Naar onze mening is het voor de toekomst van belang juist deze gelaagdheid aan het publiek te tonen.

Wij hebben nagedacht over de manier waarop dit het beste kan gebeuren, zonder dat dit de renovatie en de toekomstige bestemming in de weg staat. Hiervoor hebben wij het idee opgevat om op fragmentarische, maar consequente wijze de historie aan de oppervlakte te laten verschijnen.
Dit lichten wij verder toe in ons Projectvoorstel.

Introductie Oranienbaum nu Projectvoorstel Contact